Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej w ramach rekrutacji uzupełniającej odbędzie się w dniu 08 maja 2023r. o godz. 12.00 na hali sportowej i sportowych obiektach zewnętrznych SP 204.

Wejście główne na halę od strony ul. Wielostronnej.

Prosimy o przybycie o godz. 11.45

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

Próby motoryczne do naboru do klasy 4 sportowej 
1. Skok w dal z miejsca
Cel: Ocena mocy kończyn dolnych.
Przebieg: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii.
Wynik: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.
Sprzęt, pomoce: Skocznia z piachem i belką do odbicia, taśma miernicza. Arkusz z listą badanych uczestników. Można również przeprowadzić tę próbę w sali gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z wyznaczoną linią odbicia oraz równolegle wytyczonymi, co 10 lub 5 cm, liniami z podziałką centymetrową. Wszystkie te linie są prostopadłe do kierunku skoku.
Punktacja: Załącznik nr 1.

2. Bieg na 50 m.
Cel: Ocena szybkości.
Przebieg: Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety.
Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.
Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych – względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
Punktacja: Załącznik nr 1.


3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków.
Cel: Próba zwinnościowo – szybkościowa.
Przebieg: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.
Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.
Sprzęt, pomoce: Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki lub pachołki. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.
Punktacja: Załącznik nr 1.


4. Bieg przedłużony 600 m.
Cel: Ocena wytrzymałości.
Przebieg: 600 m - dla chłopców i dziewcząt. Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety.
Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.
Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Najlepiej jest próbę przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma dostępu do bieżni, bieg można wykonać na równym twardym podłożu. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości, z jak najbardziej łagodnymi zakrętami.
Punktacja: Załącznik nr 1

Próby techniczne do naboru do klasy 4 sportowej 

 1. Krążenia po „ósemce”
  Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki.
  Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu przyjmując postawę z piłką. Na sygnał rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” między nogami, przekładając piłkę od przodu. Następnie, gdy skończy próbę rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” od tyłu.
  Czas wykonania: Jedna próba – 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od przodu. Druga próba – 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od tyłu.
  Wynik: Liczba wykonanych „ósemek” – jedna „ósemka” jest to jedno pełne przełożenie piłki po „ósemce”.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Prawidłowa postawa – stopy równolegle na szerokość bioder, kolana ugięte, plecy proste, głowa uniesiona wysoko. Oddzielnie zapisujemy wynik dotyczący liczby pełnych cykli „ósemek” od przodu i od tyłu. Jeżeli piłka dotknie podłoża próbę przerywamy. Piłki rozmiar nr 5.
 2. Kozłowanie slalomem
  Cel: Próba oceny prawidłowej techniki kozłowania, szybkości kozłowania.
  Przebieg: Zawodnik staje na linii startu (punkt A), na sygnał „start” rozpoczyna kozłowanie prawą ręką slalomem pomiędzy ustawionymi tyczkami, pamiętając o zmianie ręki kozłującej
  do punktu B. W punkcie B wykonuje zwrot i z powrotem rozpoczyna kozłowanie lewą ręką slalomem pomiędzy tyczkami do punktu A (Ryc. 1).
  Wynik: Ocenie podlega najkrótszy czas pokonania trasy.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki, chorągiewki, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Odległość z punktu A do punktu B wynosi 15 m, a chorągiewki rozstawione są w
  odległości 3 m od siebie, piłki rozmiar nr 5.
  Ryc. 1

 1. Rzut do kosza
  Cel: Próba oceny prawidłowej koordynacji ruchowej, skuteczności rzutów.
  Przebieg: Ćwiczący staje z piłką blisko i naprzeciwko kosza. Na sygnał „start” rozpoczyna wykonywanie rzutów do kosza przez 30 sekund w dowolny sposób w bliskiej odległości od kosza (Ryc. 2).
  Czas wykonania: 30 sekund
  Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów – każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność prawidłowego wykonania elementów technicznych.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Kosz na wysokości 260 cm, piłki rozmiar nr 5.
  Ryc. 2

Data dodania: 2022-02-09 10:34:36
Data edycji: 2023-04-28 13:05:16
Ilość wyświetleń: 1137
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook