Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej odbędzie się w dniu 23 marca 2024r. o godz. 10.00 na hali sportowej i sportowych obiektach zewnętrznych SP 204.

Wejście główne na halę od strony ul. Wielostronnej.

Prosimy o przybycie o godz. 9.45

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

Próby motoryczne do naboru do klasy 4 sportowej 
1. Skok w dal z miejsca
Cel: Ocena mocy kończyn dolnych.
Przebieg: Badany staje w małym rozkroku z ustawionymi równolegle stopami przed linią odbicia, następnie pochyla tułów, ugina nogi w kolanach (półprzysiad) z równoczesnym zamachem obu kończyn górnych dołem w tył, po czym wykonuje wymach rąk w przód z równoczesnym energicznym odbiciem obunóż, skacze jak najdalej. W czasie wykonywania próby należy zwrócić uwagę na poprawność ustawienia stóp. W żadnej fazie odbicia, nie powinny one przekraczać wytyczonej linii.
Wynik: Długość skoku mierzymy od wyznaczonej linii odbicia (belki) do najbliższego śladu pozostawionego przez piętę skaczącego. Jeżeli badany po wykonaniu skoku przewróci się do tyłu, wówczas skok powtarza. Z trzech wykonanych skoków notuje się najdłuższy z dokładnością do 1 cm.
Sprzęt, pomoce: Skocznia z piachem i belką do odbicia, taśma miernicza. Arkusz z listą badanych uczestników. Można również przeprowadzić tę próbę w sali gimnastycznej. Wtedy potrzebne jest dostosowane do zajęć sportowych podłoże z wyznaczoną linią odbicia oraz równolegle wytyczonymi, co 10 lub 5 cm, liniami z podziałką centymetrową. Wszystkie te linie są prostopadłe do kierunku skoku.
Punktacja: Załącznik nr 1.

2. Bieg na 50 m.
Cel: Ocena szybkości.
Przebieg: Na sygnał "na miejsca" testowany staje nogą wykroczną przed linią startową w pozycji startowej wysokiej (nie stosuje się startu niskiego). Następnie na sygnał "start" biegnie jak najszybciej do mety.
Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. Liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób.
Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Na każdego badanego przypada jeden mierzący czas. Bieżnia powinna być prosta, powinna posiadać tory, oraz znajdować się w dobrym stanie. Próby należy przeprowadzać w dobrych warunkach atmosferycznych – względnie bezwietrznych i przy optymalnej temperaturze powietrza.
Punktacja: Załącznik nr 1.


3. Bieg wahadłowy 4 x 10 m z przekładaniem klocków.
Cel: Próba zwinnościowo – szybkościowa.
Przebieg: Na sygnał "na miejsca" badany staje na linii startu. Na komendę "start" biegnie do drugiej linii (odległość 10 m), podnosi z półkola klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony). Następnie biegnie po drugi klocek i wracając kładzie go ponownie w półkolu.
Wynik: Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepszy czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy drugi klocek znajduje się w półkolu.
Sprzęt, pomoce: Stoper, dwa klocki o wymiarach 5x5x5, kreda, chorągiewki lub pachołki. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do półkola wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.
Punktacja: Załącznik nr 1.


4. Bieg przedłużony 600 m.
Cel: Ocena wytrzymałości.
Przebieg: 600 m - dla chłopców i dziewcząt. Na sygnał "na miejsca" badany staje za linią startu w pozycji startowej wysokiej. Na sygnał "start" biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety.
Wynik: Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.
Sprzęt, pomoce: Stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
Uwagi: Najlepiej jest próbę przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma dostępu do bieżni, bieg można wykonać na równym twardym podłożu. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości, z jak najbardziej łagodnymi zakrętami.
Punktacja: Załącznik nr 1

Próby techniczne do naboru do klasy 4 sportowej 

 1. Krążenia po „ósemce”
  Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki.
  Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu przyjmując postawę z piłką. Na sygnał rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” między nogami, przekładając piłkę od przodu. Następnie, gdy skończy próbę rozpoczyna krążenia piłki po „ósemce” od tyłu.
  Czas wykonania: Jedna próba – 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od przodu. Druga próba – 10 sekund krążenia piłki przekładając piłkę od tyłu.
  Wynik: Liczba wykonanych „ósemek” – jedna „ósemka” jest to jedno pełne przełożenie piłki po „ósemce”.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Prawidłowa postawa – stopy równolegle na szerokość bioder, kolana ugięte, plecy proste, głowa uniesiona wysoko. Oddzielnie zapisujemy wynik dotyczący liczby pełnych cykli „ósemek” od przodu i od tyłu. Jeżeli piłka dotknie podłoża próbę przerywamy. Piłki rozmiar nr 5.
 2. Kozłowanie slalomem
  Cel: Próba oceny prawidłowej techniki kozłowania, szybkości kozłowania.
  Przebieg: Zawodnik staje na linii startu (punkt A), na sygnał „start” rozpoczyna kozłowanie prawą ręką slalomem pomiędzy ustawionymi tyczkami, pamiętając o zmianie ręki kozłującej
  do punktu B. W punkcie B wykonuje zwrot i z powrotem rozpoczyna kozłowanie lewą ręką slalomem pomiędzy tyczkami do punktu A (Ryc. 1).
  Wynik: Ocenie podlega najkrótszy czas pokonania trasy.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki, chorągiewki, stoper. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Odległość z punktu A do punktu B wynosi 15 m, a chorągiewki rozstawione są w
  odległości 3 m od siebie, piłki rozmiar nr 5.
  Ryc. 1

 1. Rzut do kosza
  Cel: Próba oceny prawidłowej koordynacji ruchowej, skuteczności rzutów.
  Przebieg: Ćwiczący staje z piłką blisko i naprzeciwko kosza. Na sygnał „start” rozpoczyna wykonywanie rzutów do kosza przez 30 sekund w dowolny sposób w bliskiej odległości od kosza (Ryc. 2).
  Czas wykonania: 30 sekund
  Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów – każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność prawidłowego wykonania elementów technicznych.
  Sprzęt, pomoce: Piłka do koszykówki. Arkusz z listą badanych uczestników.
  Uwagi: Kosz na wysokości 260 cm, piłki rozmiar nr 5.
  Ryc. 2

Data dodania: 2022-02-09 10:34:36
Data edycji: 2024-03-22 11:25:59
Ilość wyświetleń: 1845
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej