Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe w szkole 

 

CEL: najwcześniejsze rozpoznanie przez dzieci swoich zainteresowań i predyspozycji, co w przyszłości zaowocuje świadomym wyborem dalszych kierunków edukacji. 

 

Cele związane z uczniem: 

- kształtowanie pozytywnej postawy wobec pracy, 

- nabycie umiejętności opracowania indywidualnego planu działania – myślenie o swojej przyszłości, 

- pomoc uczniowi w zbudowaniu obrazu siebie - poznanie własnych umiejętności, zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, ograniczeń, postaw i przekonań, by potrafił powiedzieć, kim może być w perspektywie zawodowej, 

- wzmacnianie świadomości istnienia zróżnicowanego świata pracy i zawodów. 

 

Cele związane z rodzicem: 

- wyposażenie w wiedzę z zakresu rynku edukacyjnego w Warszawie- oferty szkół, 

-uświadomienie rodzicom ich ważnej roli w procesie przygotowania dziecka do wyborów edukacyjno– zawodowych, 

- pomoc w rozpoznawaniu predyspozycji zawodowych dziecka i wspólnym planowaniu drogi zawodowej, 

- wskazanie źródeł informacji – informatory, publikacje, adresy internetowe. 

 

 Klasy VII-VIII 

 Zajęcia doradcze/ warsztaty z koordynatorem ds. doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin warsztatowych w skali roku na każdą klasę obejmować będą treści: 

  1. Poznawanie własnych zasobów. 
  2. Świat zawodów i rynek pracy. 
  3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie. 
  4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. 

 

Gdzie można szukać informacji: 

 

• Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy (oferta szkół, informator o szkołach zawodowych, informacja o wolnych miejscach)  www.edukacja.warszawa.pl

•      Strona systemu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  https://warszawa.edu.com.pl 

•      Okręgowa Komisja Egzaminacyjna www.oke.waw.pl

•      Informacje o zawodach, rankingi szkół  www.perspektywy.pl

•      Informacje o szkołach, kształceniu zawodowym i ogólnym  www.ore.edu.pl 

•      Informacje o rynku pracy  www.barometrzawodow.pl

•     Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES www.crdz.wcies.edu.pl

•     Projekt Bliżej Rynku pracy, informator on-line (branże, zawody), harmonogramy, rekrutacja www.brp.edu.pl

•     Informacje o uczelniach, kierunkach studiów  www.uczelnie.info.pl

 www.otouczelnie.pl 

 

Mapa karier 

   Międzynarodowy Salon Edukacyjny 

 

•      Mobilne Centra Informacji Zawodowej OHP  www.ohp.pl

•      Informacja o zawodach i specjalnościach na rynku pracy rynek pracy 

•      Indywidualne konsultacje dla uczniów klas 7 i 8 SP:   Konsultacje z doradcami zawodowymi

 

  

 Poznaj siebie... w sieci! 

W internecie możesz znaleźć testy pomocne w samodzielnym określaniu predyspozycji. Możesz je potraktować jak "przymiarkę" do określenia siebie. Jeśli masz ochotę - skorzystaj z tych adresów: 

 

talentgame

    labirynt zawodów

    interklasa.pl 

   kariera.pl/psychotesty

    pociąg do kariery

  wybieramzawod.pl/testy- i materiały

    test zawód 

  www.praca-enter.pl 

 

 

 

O wynikach dobrze jest porozmawiać ze szkolnym doradcą zawodowym, rodzicami/ opiekunami, znajomymi. Zrób to koniecznie, jeśli coś w wynikach Cię zaintryguje lub zaniepokoi. Także, jeśli nie masz pewności, czy już dostatecznie dużo wiesz o sobie. 

Podczas zajęć z doradztwa zawodowo-edukacyjnego podejmowane są działania poszerzające wiedzę uczniów, budujące poczucie własnej wartości, rozpoznające talenty i predyspozycje uczniow.  Została przeprowadzona ankieta mającą na celu zbadanie potrzeb w zakresie doradztwa zaowdowego wśród uczniów klas 8.  

Uczniowie klas 8 uczestniczą w 10 godzinach zajęć grupowych. W trakcie zajęć wykorzystano publikację Mapy Karier . Udzielane są indywidualne porady dotyczące określenia uzdolnień, zainteresowań, preferencji zawodowych. 

-------

Sięgnij po więcej - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy – projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

http://edukacja.warszawa.pl/europa/projekty-efs/21921-siegnij-po-wiecej-rozwoj-doradztwa-zawodowego-w-szkolach-podstawowych-mst

W ramach projektu w naszej szkole został utworzony Punkt Informacji i Kariery. Jest to miejsce, w którym będziecie mogli porozmawiać ze mną o swoich planach dotyczących wyboru szkoły czy zawodu. Zapraszam również waszych rodziców w poniedziałki po godz. 16:00.  Osoby zainteresowane takimi spotkaniami proszę, aby skontaktowały się ze mną osobiście lub  przez Librusa

Koordynator PIK

Elżbieta Lemiszewska

--------

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  m.st. Warszawy do udziału w konkursie wiedzy o zawodach „Mój wymarzony zawód"

Szczegóły na stronie Biura Edukacji

Data dodania: 2019-09-02 11:57:57
Data edycji: 2023-03-24 14:01:47
Ilość wyświetleń: 2362
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej