Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

mLegitymacja

mLegitymacja

mLegitymcja

Dzięki mLegitymacji możesz zapomnieć o noszeniu tradycyjnego dokumentu. To - zgodnie z prawem - legitymacja szkolna, ale wyświetlana na ekranie Twojego telefonu.

Pokazując mLegitymację, potwierdzisz, że jesteś uczniem danej szkoły, skorzystasz z ulg i zwolnień. To ważne! Ten dokument możesz aktywować tylko wtedy, gdy Twoja szkoła ma podpisane odpowiednie porozumienie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Uruchamia się go, używając kodu QR oraz kodu aktywacyjnego otrzymanego w sekretariacie szkoły.

Dane z mLegitymacji możesz okazać tak jak przy użyciu tradycyjnej legitymacji. Możesz również przekazać je użytkownikowi aplikacji mWeryfikator. W ten sposób upoważniona osoba potwierdzi m.in. Twoje imię, nazwisko i wiek. Na ekranie swojego urządzenia zobaczy również Twoje zdjęcie w niskiej rozdzielczości. Może sprawdzić również ważność Twojej mLegitymacji szkolnej.

Wydanie i unieważnienie mLegitymacji jest bezpłatne!

Aby uzyskać mLegitymację należy:

 • Posiadać numer PESEL
 • Posiadać legitymację szkolną w wersji papierowej
 • zapoznać się z Regulaminem mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 204 im. 19. Pułku Ułanów Wołyńskich
 • wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie mLegitymacji (rodzic/opiekun prawny)
 • wydrukować i dostarczyć do sekretariatu lub podpisać elektronicznie i przesłać na adres mlegitymacja.sp204@eduwarszawa.pl,
 • udostępnić aktualne zdjęcie, przesłać je w postaci cyfrowej na dres mlegitymacja.sp204@eduwarszawa.pl, zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia dokumentowego. Plik ze zdjęciem musi posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB
 • można skorzystać z narzędzi do obróbki takich zdjęć, np. Zdjęcie do mlegitymacji - zrób je sam!
 • zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację mObywatel ze sklepu Google Playlub App Store,
 • odebrać w sekretariacie szkoły kod QR oraz kod aktywacyjny w celu pobrania mLegitymacji (odbiór potwierdzić datą i podpisem),
 • w aplikacji mObywalel zeskanować otrzymany kod QR oraz wpisać kod aktywacyjny , po załadowaniu wyświetla się mLegitymacja.

Aby unieważnić  mLegitymację szkolną w przypadku: uszkodzenia, niepoprawnego działania lub utraty rządzenia mobilnego należy:

 • pobrać wniosek ze strony internetowej szkoły,
 • wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego dostarczyć do sekretariatu szkoły

Jak zweryfikować mLegitymację szkolną?

 

Weryfikacja wizualna

Proces potwierdzenia ważności mLegitymacji szkolnej może być dokonany na podstawie następujących działań:

Okazanie dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego (weryfikacja wizualna tak jak tradycyjnej legitymacji szkolnej).

Prezentowany dokument posiada takie zabezpieczenia jak:

 1. Hologram – kolor hologramu zmienia się przy poruszaniu telefonem
 2. Element dynamiczny – flaga na ekranie telefonu faluje
 3. Data wydania legitymacji
 4. Termin ważności legitymacji – oznaczenie czy legitymacja jest ważna (kolor zielony) czy nieważna (kolor czerwony)
 5. Czas okazania w formacie DD-MM-RRRR oraz czas podany co do sekundy
 6. Powtarzający się wzór tła

Wszystkie powyższe elementy można sprawdzić jedynie poprzez weryfikację wizualną, bez konieczności wykonywania dodatkowych akcji w telefonie.

Weryfikacja funkcjonalna

Polega na wykonanie dowolnej akcji w aplikacji mObywatel lub na okazywanym dokumencie tj.:

 1. Wejście w funkcję „Przekaż” w dolnym menu. Pojawi się ekran z kodem QR oraz elementami graficznymi do weryfikacji: hologram i pulsująca flaga.
 2. Rozwinięcie pola „Nazwa i adres szkoły” na ekranie głównym mLegitymacji,
 3. Wejście w opcję „Więcej” na dolnej belce menu.

Weryfikacja kryptograficzna

Osoba weryfikująca sprawdza ważność certyfikatu za pomocą aplikacji mWeryfikator (instalacja aplikacji nie wymaga posiadania Profilu Zaufanego). Aby przekazać dane osobie weryfikującej należy wykonać następujące czynności:

 1. Wybranie funkcji „Przekaż” na dolnej belce menu przez Ucznia.
 2. Pokazanie do zeskanowania kodu QR.
 3. Akceptacja zakresu przekazywanych danych użytkownikowi mWeryfikatora.
 4. Użytkownik mWeryfikatora zobaczy na swoim urządzeniu dane Ucznia — imiona i nazwisko oraz zdjęcie w niskiej rozdzielczości, a także datę weryfikacji (weryfikacja integralności i pochodzenia danych). Może też sprawdzić ważność certyfikatu online (z połączeniem internetowym).

 

Data dodania: 2024-02-14 14:46:56
Data edycji: 2024-02-15 10:39:13
Ilość wyświetleń: 352
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej