Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Odpowiedzi na zadane pytania.

obszar: rekrutacja do klasy 1 sportowej

Jakiej specjalności jest klasa sportowa?
Klasa sportowa ma specjalność pływanie.
Jaki lekarz powinien wystawić zaświadczenie lekarskie?
Zgodnie z regulaminem rekrutacji do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Dzień dobry, czy jeśli wyniki próby sprawności fizycznej będą negatywne jest jakiś sposób aby podejść do niej po raz drugi?
Jeżeli w wyniku rekrutacji podstawowej zostaną wolne miejsca będzie ogłoszona rekrutacja uzupełniająca zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w przeciwnym razie nie będzie możłiwości przystąpienia po raz drugi do próby.
Ile przewidzianych jest godzin basenu w tygodniu? 
Dzieci jeżdżą na basen 2 x w tygodniu i maja godzinne zajęcia, w pozostałe dni maja zajęcia wychowania fizycznego w szkole w blokach dwugodzinnych.
Dzień dobry, jaką treść powinno mieć zaświadczenie/orzeczenie od lekarza POZ?
Nie ma ustalonej formuły, zazwyczaj jest to stwierdzenie, że nie ma przeciwwskazań do uczęszczania do klasy sportowej o specjalności, w naszym przypadku pływanie i przystąpienia do próby sprawności fizycznej.
Czy istnieje jakiś druk na jakim lekarz POZ powinien wydać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych?
Lekarze zawyczaj wydają zaświadczenia na standrdowych drukach lekarskich, takimi jakim na co dzień posługują się w przychodniach, dopuszczalna jest jakakolwiek forma zaświadczenia, ważne, żeby była odpowiednia treść, data i podpis i pieczątka lekarza.
Czy dziecko musi umieć pływać?
Umiejetnośc pływania nie jest wymagana, stąd nie ma próby sprawności fizycznej na basenie, jednak dziecko musi być oswojone ze środowiskiem wodnym, nie może mięć lęku przed wodą czy basenem.
 Na jakim basenie odbywają się zajęcia? 
Zajęcia odbywaja się na basenie OSiR Anin. Dzieci na basen dowożone sa autokarami, koszty transportu ponoszą rodzice.
Czy dzieci przychodzą do szkoły na jedną zmianę?
W szkole jest dwuzmianowość w trybie: połowa klas 1-3: poniedziałek, wtorek, środa - 1 zmiana (8.00 - zazwyczaj do 5 lekcji 12.35), czwartek, piątek - 2 zmiana (od 11.50 - zazwyczaj do 8 lekcji 15.40, czasami do 9 lekcji 16.30, druga połowa klas odwrotnie. W klasie sportowej też jest zachowana dwuzmianowość, lecz godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji róznią się od klas ogólnodostępnych ze względu na zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego oraz wyjazdy na basen.
Dzień dobry, gdzie mogę sprawdzić czy dziecko dostało się do pierwszej klasy sportowej?

Wchodząc na swoje podanie w systemie rekrutacji, w sekretariacie szkoły, wywieszone listy w szkole: zgodnie z harmonogramem po przejściu kolejnych etapów:

18 marca godz. 15.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

25 kwietnia godz. 13.00               

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia od godz. 13.00 - 8 maja do godz. 10.00       

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja  godz. 13.00        

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

W jakiej formie nastąpi przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej?

Informacja o wyniku próby sprawności fizycznej widoczna jest w panelu rekrutacji elektronicznej dziecka. Lista dzieci, które uzyskały pozytywny wynik próby sprawności fizycznej wywieszona jest również w szkole, przy wejściu głównym. Informację też można uzyskać telefonicznie w skretariacie szkoły. 

Czy podpis profilm zaufanym muszą składać obydwoje rodzice, czy wystarczy, że dokumenty załaduje i podpisze jedno z nich?
Podpis profilem zaufanym powinni złożyć oboje rodzice. W przypadku gdy podpis profilem zufanym złoży jeden rodzic, należy dołączyć do wniosku oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz, że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.
Czy oświadcznie o zamieszkaniu do 3km w rejonie szkoły składa 1 rodzic czy obydwoje?
Oświadczenie to składa jeden rodzic czy też rodzic, u którego mieszka dziecko.
Czy należy złożyć dodatkowe dokumenty przy rekrutacji do klasy sportowej?
Oprócz oświadczeń potwierdzających wybrane kryteria przyjęć należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie i pisemną zgodę na uczęszczanie dziecka do odziału sportowego.
Dzień dobry, na kiedy przewidziany jest "dzień otwarty" dla uczniów którzy rozpoczną naukę we wrześniu?

Zapraszamy na dzień "OTWARTCH DRZWI"

Odwiedź nas w dniu 09 marca 2024r. w godz. 10.00 -13.00

- poznasz infrastrukturę zewnętrzną

- zwiedzisz szkołę

- poznasz sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- bibliotekę

- świetlicę

- obiekty sportowe

- porozmawiasz z nauczycielami

- w sekretariacie uzyskasz wyjaśnienia na indywidualne zapytania dotyczące rekrutacji

Czy jeśli mamy inną szkołę rejonową i to jest nasz 1 wybór a klasa sportowa na bajkowej będzie 1 wyborem to też mam dostarczyć dokumenty do was do szkoły? I czy zaświadczenie lekarskie że syn może brać udział teście sprawnościowym mogę dostarczyć w trakcie otwartych dni 9 marca ? 

 Wnioski do oddziałów sportowych przyjmowane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, czyli od 5 do 11 marca do godz. 16.00.

Wniosek, w którym na dowolnym miejscu listy preferencji jest oddział sportowy złóż lub prześlij w systemie – po podpisaniu profilem zaufanym - w szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

W jaki sposób mam załączyć zaświadczenie od lekarza POZ oraz zgodę rodziców na uczęszczanie dziecka do oddziału sportowego we wniosku składanym elektronicznie? Niestety elektroniczny system rekrutacji nie daje możliwości załączenia żadnych dodatkowych załączników (poza tymi podstawowymi kryteriami)
Wyżej wymienione dokumenty należy dostrczyć do szkoły w wersji paierowej lub przesłać skan na adres: sp204@eduwarszawa.pl, ale w dniu próby sprawności fizycznej należy donieśc oryginały.

 

obszar: rekrutacja do klas 1 ogólnodostępnej

Witam, jestem mamą dziecka, które we wrześniu rozpocznie pierwsza klase. Mam pytanie dotyczące wniosku składanego przez  e-rejestracje, czy jeżeli jest podpisany przez profil zaufany to musze go jeszcze składać do Państwa w formie papierowej?
Nie, wniosku  podpisanego profilem zaufanym nie trzeba składać w formie papierowej.
Czy jeżeli moje dziecko chodzi obecnie do zerówki na Bajkowa i składałam oświadczenie woli o kontynuacji to muszę składać jeszcze jakieś dokumenty?
Oświadczenie woli o kontynuację składa rodzic dziecka, które mieszka w obwodzie szkoły lub dziecko uczęszczało do zerówki z tzw. wskazania burmistrza. Jeżeli te warunki sa spełnione, nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.
Dzień dobry, na kiedy przewidziany jest "dzień otwarty" dla uczniów którzy rozpoczną naukę we wrześniu?

Zapraszamy na dzień "OTWARTCH DRZWI"

Odwiedź nas w dniu 9 marca 2024r. w godz. 10.00 -13.00

- poznasz infrastrukturę zewnętrzną

- zwiedzisz szkołę

- poznasz sale edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

- bibliotekę

- świetlicę

- obiekty sportowe

- porozmawiasz z nauczycielami

  • w sekretariacie uzyskasz wyjaśnienia na indywidualne zapytania dotyczące rekrutacji
Czy szkoła przewiduje program "budzącej się szkoły" ? Jak liczne są klasy i ile ich jest? Czy wychowawcy są mili dla dzieci i otwarci na ich potrzeby, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi?

Na razie nie przewidujemy udziału w programie  "budzącej się szkoły".

Staramy się angażować całą społeczność szkolną w sprawy szkoły, gdyż mamy świadomość, że im więcej od nas zależy tym bardziej się identyfikujemy i angażujemy w to miejsce.

Mamy świadomość, że każda ze stron (uczniowie, nauczyciele) spędza dużą część życia w szkole. Stawiamy na bezpieczeństwo, ale chcemy też stworzyć dla uczniów komfortowe warunki pracy i relaksu. Odeszliśmy od tradycyjnych dzwonków na rzecz muzyki, która oddziela poszczególne lekcje. Stworzyliśmy salę wyciszeń i kontenplacji dla uczniów, którzy potrzebują spokoju. Przystąpiliśmy do programu RESQL, który jest innowacyjnym systemem wspierającym szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzonym przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców).

Nauczyciele są otwarci na potrzeby uczniów, sami, bądź z pomocą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozwiązują konflikty pomiędzy dziećmi. Aktywnie działa wolontariat, samorząd szkolny i młodzieżowa rada dzielnicy, co sprawia, że uczniowie mają poczucie sprawstwa i wpływu na otaczającą ich rzeczywistość. Coraz więcej nauczycieli stara się by prowadzona lekcja była czymś więcej niż tylko wykładem. Nauczyciele korzystają z TIK, włączają na lekcji muzykę relaksacyjną, pracują w grupach, realizują różne projekty.

Oddziałów w szkole jest 27, 12 klas 1 - 3 do  25 uczniów, 15 klas 4 - 8 średnio 28 uczniów w klasie

 

Data dodania: 2023-02-10 21:14:27
Data edycji: 2024-03-11 21:34:36
Ilość wyświetleń: 1519
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej