Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Odpowiedzi na zadane pytania.

obszar: rekrutacja do klasy 1 sportowej

Jakiej specjalności jest klasa sportowa?
Klasa sprtowa ma specjalność pływanie.
Jaki lekarz powinien wystawić zaświadczenie lekarskie?
Zgodnie z regulaminem rekrutacji do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Ile przewidzianych jest godzin basenu w tygodniu? 
Dzieci jeżdżą na basen 2 x w tygodniu i maja godzinne zajęcia, w pozostałe dni maja zajęcia wychowania fizycznego w szkole w blokach dwugodzinnych.
Czy istnieje jakiś druk na jakim lekarz POZ powinien wydać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych?
Lekarze zawyczaj wydają zaświadczenia na standrdowych drukach lekarskich, takimi jakim na co dzień posługują się w przychodniach, dopuszczalna jest jakakolwiek forma zaświadczenia, ważne, żeby była odpowiednia treść, data i podpis i pieczątka lekarza.
Czy dziecko musi umieć pływać?
Umiejetnośc pływania nie jest wymagana, stąd nie ma próby sprawności fizycznej na basenie, jednak dziecko musi być oswojone ze środowiskiem wodnym, nie może mięć lęku przed wodą czy basenem.
 Na jakim basenie odbywają się zajęcia? 
Zajęcia odbywaja się na basenie OSiR Anin. Dzieci na basen dowożone sa autokarami, koszty transportu ponoszą rodzice.
Czy dzieci przychodzą do szkoły na jedną zmianę?
W szkole jest dwuzmianowość w trybie: połowa klas 1-3: poniedziałek, wtorek, środa - 1 zmiana (8.00 - zazwyczaj do 5 lekcji 12.35), czwartek, piątek - 2 zmiana (od 11.50 - zazwyczaj do 8 lekcji 15.40, czasami do 9 lekcji 16.30, druga połowa klas odwrotnie. W klasie sportowej też jest zachowana dwuzmianowość, lecz godziny rozpoczęcia i zakończenia lekcji róznią się od klas ogólnodostępnych ze względu na zwiększoną liczbę godzin wychowania fizycznego oraz wyjazdy na basen.
W jakiej formie nastąpi przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej?

Informacja o wyniku próby sprawności fizycznej widoczna jest w panelu rekrutacji elektronicznej dziecka. Lista dzieci, które uzyskały pozytywny wynik próby sprawności fizycznej wywieszona jest również w szkole, przy wejściu głównym. Informację też można uzyskać telefonicznie w skretariacie szkoły. 

 

obszar: rekrutacja do klas 1 ogólnodostępnej

Witam, jestem mamą dziecka, które we wrześniu rozpocznie pierwsza klase. Mam pytanie dotyczące wniosku składanego przez  e-rejestracje, czy jeżeli jest podpisany przez profil zaufany to musze go jeszcze składać do Państwa w formie papierowej?
Nie, wniosku  podpisanego profilem zaufanym nie trzeba składać w formie papierowej.
Czy jeżeli moje dziecko chodzi obecnie do zerówki na Bajkowa i składałam oświadczenie woli o kontynuacji to muszę składać jeszcze jakieś dokumenty?
Oświadczenie woli o kontynuację składa rodzic dziecka, które mieszka w obwodzie szkoły lub dziecko uczęszczało do zerówki z tzw. wskazania burmistrza. Jeżeli te warunki sa spełnione, nie trzeba składać żadnych innych dokumentów.

obszar: rekrutacja do klas 4 sportowej

Mam pytanie o zakres punktów który uczeń musi osiągnąć z poszczególnych ćwiczeń. Czy jest limit kiedy ćwiczenie uznaje się za nie wykonane wystarczająco dobrze?
Zasady punktacji są opisane w dziale "rekrutacja do klasy 4". W każdej próbie jest do zdobycia 100 punktów. Łącznie ze wszystkich prób na poszczególnym etapie edukacyjnym można uzyskać: · SZKOŁA PODSTAWOWA – 700 punktów (400 z prób motorycznych + 300 punktów z  prób technicznych) Wynik końcowy obliczamy dzieląc sumę wszystkich uzyskanych punktów z prób motorycznych oraz technicznych przez liczbę prób. Zatem na wynik końcowy składa się maksymalnie liczba 100 punktów. 
Jaki był poziom punktów w poprzednim roku od którego uczniowie zakwalifikowali się do klasy sportowej?
W poprzednim roku próg rekrutacji wynosił 60 pkt. 
Chciałabym poznać kryteria jakie trzeba wykonać w przypadku ćwiczeń z piłką do kosza
Rzut do kosza Cel: Próba oceny prawidłowej koordynacji ruchowej, skuteczności rzutów. Przebieg: Ćwiczący staje z piłką blisko i naprzeciwko kosza. Na sygnał „start” rozpoczyna wykonywanie rzutów do kosza przez 30 sekund w dowolny sposób w bliskiej odległości od kosza (Ryc. 2). Czas wykonania: 30 sekund Wynik: Ocena ekspercka (2 trenerów – każdy może przydzielić do 50 punktów). Każdy zostaje poddany ocenie. Oceniana umiejętność prawidłowego wykonania elementów technicznych
Data dodania: 2022-03-09 11:15:11
Data edycji: 2022-03-28 09:16:07
Ilość wyświetleń: 399
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook