Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Karta ZTM

Karta ZTM

Szanowni Państwo,

 

             Realizując zadania wynikające z Uchwały nr XLVII/1138/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 kwietnia 2017 r., dotyczącej wydawania Karty    Ucznia, Zarząd Transportu Miejskiego zwraca się z prośbą dotyczącą kontynuacji dotychczasowej współpracy w zakresie wydawania kart dzieciom uprawnionym do bezpłatnych przejazdów.

 

W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej:

  • do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia.
  • do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia.

Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole lub drogą elektroniczną, do której zachęcamy (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).  Link dedykowany dla Państwa placówki nie uległ zmianie względem lat ubiegłych:

 

ZTM Warszawa - Karta Ucznia

         

Wcześniejsza komunikacja z rodzicami oraz dotrzymanie terminu 31.05.2022 r. pozwoli na uniknięcie wzmożonych zapytań rodziców oraz kolejek zarówno w Punktach Obsługi Pasażerów, jak i sekretariatach we wrześniu. Umożliwi Państwu również wydanie Kart Ucznia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023, a w dalszej perspektywie skorzystanie z Karty Ucznia i bezpłatnych przejazdów uczniom od 1 września 2022 r.

 

Celem dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, bardzo prosimy o umieszczenie informacji o powyższych zasadach w dzienniku elektronicznym (propozycja komunikatu w załączeniu) oraz umieszczenie w widocznym miejscu plakatu informacyjnego, który w najbliższym czasie prześlemy. 

 

  • Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.

           Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły nie realizujemy wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach zapraszamy do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.

 

           W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa wyłącznej dyspozycji.

  •  Ze strony ZTM osobą wyznaczoną do kontaktu z Państwem będzie teraz p. Anna Muszel a.muszel@ztm.waw.pl (nr tel. 22 45-94-329). 

Z poważaniem,

 

Katarzyna Aleksandrowicz

Specjalista ds. kancelaryjno-biurowych

 

Uczniowie klas 8 nie mają możliwości przedłużenia Karty Ucznia uprawniającej do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. Ich karta ważna jest do 30 września, ale już jako uczniowie szkół ponadpodstawowych od 1 września tracą uprawnienia do korzystania z Karty Ucznia. Zobowiązani są ubiegać się o wydanie Karty Miejskiej i uiszczać opłaty za komunikację miejską.
W zamieszczonych załącznikach przesłanych przez ZTM podana jest informacja "Możliwość złożenia wniosku o PRZEDŁUŻENIE Karty Ucznia możliwe jest tylko i wyłącznie dla uprawnień ważnych do 30.09.2021 r."

 

Data dodania: 2022-05-10 22:48:46
Data edycji: 2022-11-12 19:19:54
Ilość wyświetleń: 3588
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook