Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie

Kamila Rudzińska

e-mail: iod.wawer@edukompetencje.pl

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

  • 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
  • 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019r.
    poz. 1781).
  • Zarządzenie nr 12/2021/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 204 im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2022r w sprawie odwołania dotychczasowego  i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Data dodania: 2022-05-06 15:43:27
Data edycji: 2022-05-09 23:17:29
Ilość wyświetleń: 480
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook