Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej

HARMONOGRAM PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ w dniu 16.03.2024
 
W związku z dużą ilością kandydatów do klasy 1 sportowej próba sprawności fizycznej odbędzie się w dwóch turach:
 
godz. 10.00 - dziewczynki, prosimy o przybycie o godz. 9.40
 
godz. 11.00 - chłopcy, prosimy o przybycie o godz. 10.40
 
Wejście na halę od ul. WIELOSTRONNEJ
 
Jednocześnie informujemy, że do klasy będzie zrekrutowanych maks. 26 dzieci 12-14 dziewczynek oraz 12-14 chłopców.
Obowiązuje próg rekrutacji na poziomie min. 65% punktów.
________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY 1 SPORTOWEJ

UWAGA!

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 16 marca 2024r. o godz. 10.00 na hali sportowej SP 204.

Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą złożyć w szkole orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

 

UWAGA!!! Próba wytrzymałości odbywa się na dystansie 300m!!! (a nie jak wskazano w filmie na dystansie 200m)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

5 marca (od godz. 13.00) – 11 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym – najpóźniej do 11 marca (do godz. 16.00).

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

16 marca godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Ważne

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

18 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

25 kwietnia (godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 kwietnia (od godz. 13.00) – 8 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ:

Do oddziałów sportowych przyjmowane są dzieci, jeśli:

 1. Stan zdrowia umożliwia im naukę w takiej szkole lub oddziale, co potwierdza orzeczenie lekarskie, które wydał lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

[!] Orzeczenie złóż w szkole zanim dziecko przystąpi do próby sprawności fizycznej.

 1. Mają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego.
 2. Uzyskały pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. Jej warunki ustala polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym szkoła lub oddział prowadzi szkolenie sportowe.
 3. Uzyskały najlepsze wyniki próby sprawności fizycznej – gdy warunki spełni większa liczba dzieci niż jest miejsc.
 4. Przy równych wynikach z próby sprawności fizycznej, w drugiej kolejności brane są pod uwagę łącznie kryteria, które wskazuje Prawo oświatowe[10].

Dziecko:

  • pochodzi z rodziny wielodzietnej,
  • jest niepełnosprawne,
  • ma niepełnosprawnego jednego z rodziców,
  • ma niepełnosprawne oboje rodziców,
  • ma niepełnosprawne rodzeństwo,
  • wychowywane jest przez samotnego rodzica,
  • jest objęte pieczą zastępczą.

[!] Wnioski do oddziałów sportowych przyjmowane są w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, czyli od 5 do 11 marca do godz. 16.00.

Wniosek, w którym na dowolnym miejscu listy preferencji jest oddział sportowy złóż lub prześlij w systemie – po podpisaniu profilem zaufanym - w szkole pierwszego wyboru.

[!] Jeśli złożysz wniosek po terminie, dziecko nie będzie mogło przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie weźmie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

Data dodania: 2022-02-08 21:10:36
Data edycji: 2024-03-14 22:48:12
Ilość wyświetleń: 4108
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej