Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej

UWAGA! Próba sprawności fizycznej w postępowaniu uzupełniającym do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 17 czerwca 2023r. o godz. 10.00 na hali sportowej. Wejście na halę od strony ul. Wielostronnej. Prosimy o przybycie 15 min. wcześniej.

Zrekrutujemy 4 osoby, pierwszeństwo przyjęcia mają dziewcynki.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!

 

Harmonogram postępowania uzupełniającego do klasy I sportowej w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca - 16 czerwca do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

17 czerwca             

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

19 czerwca godz. 10.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 czerwca od godz. 16.00 - 16 czerwca do godz. 15.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca od godz. 13.00 - 30 czerwca do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00          

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej w dniu 18 marca 2023r. ze względu na dużą liczbę kandydatów odbędzie się w 2 grupach. 

 1. 10.00 dziewczynki  -  wejście na halę godz. 9.45
 2. 12.00 chłopcy - wejście na halę 11.45 

Procedura: 

Budynek hali sportowej  - wejście główne (od ulicy Wielostronnej)

Rodzice przyprowadzają dzieci na halę  na 15 min przed próbą. Po weryfikacji dokumentów (ważne zaświadczenie lekarskie i zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej) dzieci przebierają się i przechodzą na miejsce I części próby. Po zaliczeniu I etapu dzieci przemieszczają się na obiekty zewnętrzne (boisko pod balonem) gdzie odbędzie się II część próby. Po zakończeniu dzieci przechodzą do szatni i się przebierają.

Informacje o wynikach zostaną przekazane zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

UWAGA! W czasie odbywania się próby rodzice nie przebywają z dziećmi w miejscu egzaminu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DO KLASY 1 SPORTOWEJ

UWAGA!

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 18 marca 2023r. o godz. 10.00 na hali sportowej SP 204.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: https://edukacja.um.warszawa.pl/szkoly-podstawowe

 

UWAGA!!! Próba wytrzymałości odbywa się na dystansie 300m!!! (a nie jak wskazano w filmie na dystansie 200m)

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

7 marca (od godz. 13.00) – 13 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 7 do 13 marca 2022 r.

Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru lub podpisany profilem zaufanym – najpóźniej do 13 marca (do godz. 16.00).

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

18 marca godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

Ważne

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

20 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

26 kwietnia (godz. 13.00) 

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia (od godz. 13.00) – 5 maja (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

ZASADY PRZYJĘCIA KANDYDATÓW DO KLASY SPORTOWEJ:

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 1. posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 3. uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 4. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki niż liczba miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 5. w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria,
  o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Data dodania: 2022-02-08 21:10:36
Data edycji: 2023-06-16 21:14:34
Ilość wyświetleń: 2546
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej