Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kształcenie na odległość od 25.03.

 Kształcenie na odległość od 25.03.

Szanowni Rodzice,
Drodzy Uczniowie,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r. nauka na odległość odbywać się będzie do 24 maja.

 

 

 

 

 

 

 

Przypominam, że zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 204 w czasie kształcenia na odległość określone zostały w szkolnych dokumentach i obowiązują od 25 marca 2020 r. :

 • Funkcjonowanie szkoły
 • Procedura informowania uczniów i rodziców o realizacji kształcenia na odległość
 • Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy, zasady oceniania - PSO
 • Zarządzenie dyrektora w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 • Terminy konsultacji dla  nauczycieli dla uczniów i rodziców
 • Pomoc w odrabianiu lekcji - harmonogram dyżurów nauczycieli
 • Zakres treści nauczania dla klas 1-3 i 4-8
 • Regulamin biblioteki i terminy dyżurów
 • Uruchamianie platformy MS Teams dla ucznia SP204

Inne:

 • Kształcenie na odległość poradnik MEN
 • Poradnik UODO - Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie
 • Dobre praktyki - zasady bezpieczeństwa podczas lekcji online

Uczniowie klas ósmych,

na podstawie Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24.04.2020 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca 2020.

Termin główny:

język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy:

język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia

Dyrektor Szkoły

Monika Prochot

 

SPECJALIŚCI ONLINE

1. 
Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkoł podstawowych – edukacja_wczesnoszkolna
Pobierz
pdf - 0.37MB
2. 
Zarządzenie Dyrektora nr 27 - ocenianie zachowania
Pobierz
pdf - 0.18MB
3. 
zgoda na rewalidacje w szkole
Pobierz
docx - 0.01MB
4. 
Rekomendacje GIS – zajecia rewalidacyjne
Pobierz
pdf - 0.11MB
5. 
Zajęcia rewalidacyjne od 18 maja
Pobierz
pdf - 0.12MB
6. 
Zarządzenie Dyrektora nr 26 z 24 kwietnia 2020
Pobierz
pdf - 0.15MB
7. 
Pomoc w pracach domowych - dyżury nauczycieli
Pobierz
pdf - 0.15MB
8. 
Dobre praktyki - zasady bezpieczeństwa podczas lekcji online
Pobierz
pdf - 0.18MB
9. 
Poradnik UODO - Ochrona danych osobowych a zdalne nauczanie
Pobierz
pdf - 0.29MB
10. 
Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 25/219/2020 z 14 kwietnia
Pobierz
pdf - 0.14MB
11. 
Regulamin biblioteki
Pobierz
pdf - 0.12MB
12. 
Zarządzenie dyrektora - egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe
Pobierz
pdf - 0.26MB
13. 
Kształcenie na odleglość poradnik dla nauczycieli, rodziców i uczniów - MEN
Pobierz
pdf - 0.99MB
14. 
funkcjonowanie szkoły od 25 marca
Pobierz
pdf - 0.21MB
15. 
Konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców od 25 marca
Pobierz
pdf - 0.33MB
16. 
Dyżury online – nauczyciele specjaliści
Pobierz
pdf - 0.1MB
17. 
Uruchamianie platformy MS Teams dla ucznia SP204
Pobierz
pdf - 2.09MB
18. 
Zakres treści I-III 11.05. - 22.05.
Pobierz
pdf - 1.02MB
19. 
Ogloszenie Dyrektora z 21 marca 2020
Pobierz
pdf - 0.13MB
20. 
Zakres treści IV-VIII 11.05. - 22.05.
Pobierz
pdf - 0.91MB
21. 
Zakres treści I-III 27.04. - 8.05.
Pobierz
pdf - 0.97MB
22. 
Zakres treści IV-VIII 27.04. - 8.05.
Pobierz
pdf - 0.92MB
23. 
Zarządzenie Dyrektora z 23 marca 2020
Pobierz
pdf - 0.25MB
24. 
Zakres treści IV-VIII 15-24 kwietnia
Pobierz
pdf - 0.87MB
25. 
Zakres treści I-III 15-24 kwietnia
Pobierz
pdf - 0.88MB
26. 
Zakres treści nauczania dla klas I-III 25.03. - 8.04.
Pobierz
pdf - 0.81MB
27. 
Zakres treści nauczania dla klas IV-VIII 25.03. - 8.04.
Pobierz
pdf - 1.17MB
28. 
Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy, zasady oceniania od 23 marca 2020
Pobierz
pdf - 0.84MB
29. 
Procedura informowania uczniów i rodziców o realizacji kształcenia na odległość
Pobierz
pdf - 0.1MB
Data dodania: 2020-05-15 19:11:22
Data edycji: 2020-05-24 18:57:52
Ilość wyświetleń: 3950
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook