Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 28 lutego do 6 marca do godz. 16.00

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).

7 marca od godz. 13.00 - 22 marca do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca od godz. 13.00 - 13 marca do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

15 marca - 19 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

20 marca godz. 15.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

7 marca od godz. 13.00 - 23 marca do godz. 16.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne

26 kwietnia godz. 13.00               

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia od godz. 13.00 - 5 maja do godz. 10.00       

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja  godz. 13.00        

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

Procedura odwoławcza

od 8 maja          

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca godz. 16.00 - 20 czerwca do godz. 20.00       

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca - 16 czerwca do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

17 czerwca - 18 czerwca             

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

19 czerwca godz. 10.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 czerwca od godz. 16.00 - 21 czerwca do godz. 15.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 czerwca godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca od godz. 13.00 - 30 czerwca do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka  w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00          

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca           

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia        

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

Data dodania: 2022-01-28 23:53:57
Data edycji: 2023-01-31 18:52:33
Ilość wyświetleń: 1641
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej