Szkolny system zgłoszeń IT
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

II Wawerska Olimpiada Lekkoatletyczna dla klas 1 - 3

II Wawerska Olimpiada Lekkoatletyczna dla klas 1 - 3

W dniu 13 czerwca jesteśmy organizatorami II Wawerskiej Olimpiady Lekkoatletycznej dla klas 1 - 3.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

II WAWERSKA OLIMPIADA LEKKOATLETYCZNA DLA KLAS I-III

 1. Cel imprezy:
 • popularyzacja lekkiej atletyki, upowszechnianie aktywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci szkolnych,
 • promocja sportu na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
 • integracja środowiska lokalnego poprzez sportową rywalizację,
 • zachęcanie młodzieży do systematycznego uprawiania sportu,
 • umożliwienie dzieciom klas I-III wykorzystania swojego potencjału w sportowej rywalizacji.
 1. Organizatorzy:

Zawody sfinansowane są z środków:

            -  m.st. Warszawy, Dzielnica WAWER

 • Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS 70
 • Szkoła Podstawowa nr 204 w Warszawie
 1. Termin:
 • 13 czerwca 2024r (czwartek) godz. 10.00
 1. Miejsce zawodów:
 • obiekty sportowe OSIR Syrenka ul. Starego Doktora 1 w Marysinie Wawerskim,
 1. Uczestnictwo:
 • w zawodach biorą udział uczniowie klas I-III z roczników: 2014-2016 szkoły podstawowej;  
 • Każda szkoła może do zawodów zgłosić 12 uczniów. W przypadku większej ilości uczniów trzeba poinformować organizatora czy jest taka możliwość, ponieważ liczba miejsc w autokarach jest ograniczona;
 • prosimy o przyjazd na miejsce przebranych zawodników;
 • zawody będą rozgrywane osobno dla dziewcząt i chłopców w jednej lub dwóch wybranych  konkurencjach lekkoatletycznych;
 • szkoła zgłasza udział  uczniów/zawodników e-mailowo;
 • Opiekunowie szkół biorących udział w zawodach odpowiadają za zachowanie i dyscyplinę swoich uczniów/zawodników oraz za aktualne badania lekarskie dotyczące braku przeciwskazań medycznych do udziału w zawodach sportowych oraz zgody od rodziców.
 1. Sposób rozgrywania zawodów:

        Każdy zawodnik może startować w dwóch wybranych konkurencjach, w których uzyskany wynik w danej kategorii wiekowej oddzielnie dla chłopców i dziewcząt będzie weryfikowany. Trzech zawodników, którzy uzyskają najlepsze wyniki, w swojej konkurencji otrzymają medale. Konkurencje będą się odbywać według przepisów PZLA.

Konkurencje:

KLASY I rocznik 2016

 • bieg na 30m ze startu wysokiego
 • bieg na jedno okrążenie (250m)
 • skok w dal z odbicia ze strefy
 • rzut bombą ( mini piłka palantowa )

KLASY II-III roczniki 2015-2014

 • bieg na 50m ze startu wysokiego
 • bieg na jedno okrążenie (250m)
 • skok w dal z odbicia ze strefy
 • rzut piłką palantową
 • bieg rozstawny 4 x ½ okrążenia ( 125m)
 1. Zgłoszenia:
 • szkoła zgłasza udział uczniów/zawodników  dziewcząt i chłopców z klas I-III;
 • zgłoszenie należy przesłać do organizatora: MNikiel@eduwarszawa.pl na załączonym do zaproszenia druku do 9 czerwca!!!
 • Zgłoszenie grupowe (załącznik nr. 1) powinno zawierać podpisy:  Dyrektora Szkoły, trenera/  nauczyciela  lub pielęgniarki szkolnej;
 • Kartki startowe wypełnione dla każdego zawodnika oddzielnie do każdej konkurencji DRUKOWANYMI LITERAMI (załącznik nr. 2);
 • Dla organizatora otrzymane zgłoszenie jest potwierdzeniem uzyskanej przez szkołę zgody od rodzica na udział dziecka w zawodach sportowych oraz nie posiadania przez dziecko przeciwskazań zdrowotnych do udziału w rywalizacji sportowej w tym też zgody na zamieszczanie wizerunku zawodnika w mediach społecznościowych.
 1. Nagrody ufundowane przez organizatorów:

 

 • Zawodnicy, którzy uzyskają najlepsze wyniki otrzymają Medale,
 • Wszyscy otrzymają pamiątkowe MEDALE,
 • Szkoły biorące udział w zawodach otrzymają upominki sportowe.
 1. Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
 • przewóz zawodników/uczniów autokarem na miejsce zawodów oraz powrót do szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem);
 • opiekę medyczną na czas trwania zawodów;
 • wodę;
 • dobrą zabawę i rywalizację sportową,
 • środki ochrony w postaci płynów dezynfekujących jeśli będzie taka potrzeba.
 1. Jeśli warunki pogodowe będą utrudniały przeprowadzenie zawodów, zostanie wyznaczony nowy termin.
 2. Wszystkie sporne sprawy nie ujęte w niniejszym Regulaminie proszę wyjaśniać z
 1. Moniką Nikiel-Zentala tel. 698 255 708
 1. INNE

Na terenie obiektu Syrenka znajduje się Wodny Park, z którego będzie można w przerwie skorzystać. W związku z tym proponuję, żeby dzieci zabrały ze sobą ręczniki i ubranie na zmianę. Będzie też możliwość kupienia lodów  i słodkiej bułki.

 1. Dane osobowe

Uczniowski Klub Sportowy Wawer ZS70, z siedzibą przy ul. Bajkowej 17/21, reprezentowany przez Prezesa jako Administratora danych, przetwarza dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska oraz roku urodzenia zawarte w kartach startowych wyłącznie w celu przeprowadzenia i organizacji zawodów. Podanie przez uczestników ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zgłoszenia i udziału w zawodach. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt z organizatorem zawodów. Dane osobowe uczestników są przetwarzane z zachowaniem szczególnej staranności, przy zastosowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa narzuconego przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Dane  i są chronione przed nieuprawnionym dostępem. W zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych, każdy uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa. Administrator danych nie będzie podejmował wobec uczestników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez Administratora danych są dokumentowane w postaci fotorelacji. Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.) nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być publikowane na stronach www Administratora lub przekazywane mediom. Dane osobowe osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Administratora danych, a zwłaszcza osób nagrodzonych w turniejach i zawodach, w zakresie ich imienia, nazwiska, wizerunku, nazwy miejscowości lub nazwy szkoły czy klubu i mogą być publikowane  lub przekazane mediom za zgodą opiekunów prawnych wyróżnianych uczestników. Wcześniej wyrażoną zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając oświadczenie mailem bądź pocztą tradycyjną.               

Data dodania: 2024-06-03 12:43:44
Data edycji: 2024-06-03 13:18:39
Ilość wyświetleń: 165
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej