Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja do klas sportowych - 2021/2022

UWAGA!!!

próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej, która miała się odbyć w dniu 10.04.2021r. zostaje odwołana !!! O nowym terminie poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu nowego harmonogramu z BE m.st Warszawy.

Jednocześnie przypominamy Państwu, że 30.03.2021r. o godz.16.00 mija termin składania podań o przyjęcie do klasy 4 sportowej.

Poniżej przekazujemy komunikat Biura Edukacji m.st. Warszawy:

"W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną, wzrostem zakażeń  oraz wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa - w tym czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty - istnieje konieczność zmiany  Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2021/2022.

Na dzień 26 marca br.  zawieszamy - do odwołania - organizację prób sprawności fizycznej do klas IV sportowych, które zgodnie z harmonogramem przypadały w terminach 7-11 kwietnia br.

O nowych terminach będziemy informować na bieżąco - jednak są one uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej oraz kolejnych komunikatów Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia."

**********************************************************************************************************************************************************************

Procedura organizacji próby sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej w dniu 13 marca 2021r.

Rekrutacja do klasy 1 sportowej w dniu 13 marca 2021r., ze względu na wymogi sanitarno-epidemiologiczne odbędzie się w 3 grupach. 

  1. godz. 10.00 wszystkie dziewczynki  - (wejście na halę godz. 9.45)
  2. godz. 10.45 chłopcy - (wejście na halę 10.30) od nazwiska na literę A do nazwiska na literę Ł (włącznie)
  3. godz. 11.30 chłopcy -  (wejście na halę 11.15) od nazwiska na literę M do nazwiska na literę Z (włącznie)

Procedura: 

Hala - wejście główne (od ulicy Wielostronnej)

Rodzice przyprowadzają na halę dzieci na 15 min przed egzaminem, czekają na wejście, zachowując dystans społeczny. Obowiązuje zasada jedno dziecko – jeden opiekun. 

  • Na wstępie odbierana jest zgoda na pomiar temperatury, 
  • po czym  jest mierzona temperatura ciała dziecka i rodzica, 
  • po czym następuje  weryfikacja dokumentów (ważne zaświadczenie lekarskie i zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej), 
  • Po przejściu czynności administracyjnych dziecko zaprowadzane jest na halę, rodzic opuszcza teren hali.

Dzieci są przebrane w stroje sportowe, mają ze sobą wodę i buty na zmianę.  

Uczniowie po odbyciu I części próby sprawności fizycznej, zabierają wszystkie swoje rzeczy i przenoszą się na obiekty zewnętrzne (pod balon), gdzie odbędzie się II część próby.

Czynności powtarzane są przed każdą grupą rekrutacyjną. 

Po drugiej części egzaminu dzieci odprowadzane są do rodziców, którzy o umówionej godzinie oczekują na placu przed balonem.  

*********************************************************************************************************************************

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 13 marca o godz.10.00

Do  klasy 1 przyjmiemy 25 dzieci. 12 lub 13 dziewczynek oraz 12 lub 13 chłopców (o przyjęciu 13 dziewczynki liub 13 chłopca decyduje wynik próby sprawności fizycznej)

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone m.in. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

2 marca (od godz. 13.00)

8 marca (do godz. 16.00)

Rejestracja w SYSTEMIE oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

 

13 marca godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

16 marca (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej

23 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

29 kwietnia

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

 

4 maja  (godz. 13.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

 

Próba sprawności do klas I o profilu sportowym

UWAGA!!! Próba wytrzymałości odbywa się na dystansie 300m!!!

************************************************************************************************************************************************************************

Próba sprawności fizycznej do klasy 4 sportowej odbędzie się w dniu 10 kwietnia o godz.10.00

Do  klasy 4 przyjmiemy 28 dzieci. 14 dziewczynek oraz 14 chłopców, 

Kryteria rekrutacji do klasy 4 znajdują się w plikach do pobrania.

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

23 marca

30 marca (do godz. 16.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

 

10 kwietnia, godz.10.00

Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

13 kwietnia (godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

14 kwietnia (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 kwietnia

19 kwietnia (do godz. 16.00)

 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

20 kwietnia

(godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone m.in. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Próba sprawności - rekrutacja uzupełniajaca do klas VII

Data dodania: 2021-01-31 08:05:51
Data edycji: 2021-03-29 13:46:08
Ilość wyświetleń: 3313
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Facebook