Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej 2023/2024

Harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej w roku szkolnym 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

27 marca - 31 marca (do godz. 16.00)   

Składanie wniosków o przyjęcie

1 kwietnia godz. 10.00

Próba sprawności fizycznej

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

4 kwietnia (godz. 15.00)              

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

5 kwietnia (godz. 13.00)              

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 kwietnia (godz. 13.00) - 13 kwietnia (do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

14 kwietnia (godz. 15.00)           

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 14 kwietnia             

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

28 kwietnia (godz. 13.00)           

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych.

28 kwietnia - 5 maja (do godz. 16.00)   

Składanie w szkołach podstawowych wniosków o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych.

6 maja - 8 maja            

Próba sprawności fizycznej.

9 maja  (godz. 15.00) 

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

10 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

10 maja (od godz. 15.00) - 15 maja (do godz. 16.00)      

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

16 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Data dodania: 2022-02-08 21:54:48
Data edycji: 2023-02-10 22:53:12
Ilość wyświetleń: 1049
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook