Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej - 22.06.20r. godz. 12.00

Procedura: 

Hala - wejście główne 

Rodzice przyprowadzają na halę dzieci na 30 min przed egzaminem, czekają na wejście, zachowując dystans społeczny. Obowiązuje zasada jedno dziecko - jeden opiekun. 

Na wstępie odbierana jest zgoda na pomiar temperatury,  

po czym  jest mierzona temperatura ciała dziecka i rodzica,  

po czym następuje  weryfikacja dokumentów (ważne zaświadczenie lekarskie i zgoda rodziców),  

Po przejściu czynności administracyjnych dziecko zaprowadzane jest na halę, rodzic opuszcza teren szkoły. 

Dzieci przychodzą na próbę już przebrane w stroje sportowe (szatnie są nieczynne), mają ze sobą wodę i buty na zmianę.  

Po próbie sprawności dzieci odprowadzane są do rodziców, którzy o umówionej godzinie oczekują na placu przed szkołą.  

UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Zgoda na pomiar temperatury oraz uczęszczania do klasy sportowej w plikach do pobrania

Próba sprawności fizycznej do klasy 1 sportowej odbędzie się w dniu 22 czerwca o godz.12.00

W pierwszym terminie rekrutacji do klasy zostało przyjętych 13 chłopców i 8 dziewczynek.

Do  klasy 1 przyjmiemy 4 dzieci. Pierwszeństwo przyjęcia mają dziewczynki. W przypadku, gdy dziewczynki nie osiągną wymaganego progu, na wolne miejsca będziemy rekrutować chłopców, z zastrzeżeniem:

 - w pierwszym terminie jeden chłopiec, pomimo pozytywnego  wyniku próby sprawności fizycznej, nie został przyjęty z powodu wyczerpania puli miejsc przeznaczonych dla chłopców, w przypadku opisanym powyżej będzie miał on pierwszeństwo przyjęcia, przed innymi chłopcami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

22 czerwca godz.12.00 - próba sprawności fizycznej

UWAGA!

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Podczas organizacji i przeprowadzania prób sprawności fizycznej zostaną zachowane zasady bezpieczeństwa i higieny określone m.in. w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Więcej informacji: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa

 

Data dodania: 2020-06-11 21:22:28
Data edycji: 2020-06-19 11:32:45
Ilość wyświetleń: 269
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook