Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dzień otwarty dla kandydatów do klas I

Dzień otwarty dla kandydatów do klas I

Dzień otwarty dla kandydatów do klas I ogólnodostępnych i sportowej - 5 lutego 2020

Na sali gimnastycznej pani Dyrektor Monika Prochot zapoznała rodziców z harmonogramem i zasadami rekrutacji, pani Magdalena Fałek zaprezentowała zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, pani Iwona Goławska kierownik świetlicy  opowiedziała o działalności świetlicy szkolnej i pani Karolina Prucheńska  przedstawiła zasady rekrutacji do klas sportowych i specyfikę funkcjonowania tych klas .

W tym czasie, dzieci były pod opieką wychowawców,  zwiedzały  szkołę, obejrzały prezentację multimedialną, wzięły udział w zajęciach z tabletami, tablicą multimedialną, zajęciach plastycznych i sportowych i obejrzały występ uczniów z klasy edukacji wczesnoszkolnej

W czasie dnia otwartego rodzice mieli okazję zobaczyć sale lekcyjne, bibliotekę, stołówką i obejrzeć prace uczniów naszej szkoły. Wszyscy goście otrzymali okolicznościowy biuletyn z harmonogramem rekrutacji i podstawowymi informacjami  o szkole.  

Dziękujemy rodzicom i dzieciom za przybycie, a nauczycielom za przygotowanie dnia otwartego.

Data dodania: 2020-02-10 17:41:36
Data edycji: 2020-02-17 22:35:03
Ilość wyświetleń: 213
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook