Szkolny system zgłoszeń IT

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do klasy 4 sportowej w roku szkolnym 2022/2023

Harmonogram rekrutacji do klasy IV sportowej w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2022/2023

Data

Etap rekrutacji

od

do

Postępowanie rekrutacyjne do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

22 marca

29 marca

(do godz. 16.00)

Składanie wniosków o przyjęcie

31 marca

4 kwietnia

Próba sprawności fizycznej

UWAGA

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

5 kwietnia

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 

6 kwietnia

(godz. 13.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia (godz. 13.00)

12 kwietnia

(do godz. 16.00)

 Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

13 kwietnia

(godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 13 kwietnia

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Postępowanie uzupełniające do klas IV sportowych w szkołach podstawowych

12 maja

(godz. 13.00)

Opublikowanie na stronach internetowych szkół informacji o wolnych miejscach w klasach IV sportowych

12 maja

18 maja

(do godz. 16.00)

Składanie wniosków w szkołach podstawowych o przyjęcie na wolne miejsca w klasach IV sportowych

20 maja

23 maja

Próba sprawności fizycznej

 

24 maja  

(godz. 15.00)

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

25 maja (godz. 15.00)

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

25 maja (od godz. 15.00)

31 maja

(do godz. 16.00)

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

1 czerwca (godz. 15.00)

Opublikowanie list przyjętych
i nieprzyjętych.

       

 

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Data dodania: 2022-02-08 21:54:48
Data edycji: 2022-02-08 22:13:44
Ilość wyświetleń: 581
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook