Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zima w Mieście 2020

Zima w Mieście 2020

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w oparciu o zgłoszenie – rejestrację w elektronicznym systemie pod adresem: warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl w terminie określonym w harmonogramie.

Od 14 stycznia 2020 r. od godziny 12.00 do 21 stycznia 2020 r. do godziny 12.00.

INFORMACJI UDZIELA KOORDYNATOR AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE 2020”

IWONA GOŁAWSKA

tel. 22 615 73 43 wew. 130

e-mail: iwona.golawska@bajkowa.edu.pl

 

 

 

Opłat dokonujemy za cały turnus:

1 turnus 10.02-14.02

2 turnus 17.02-21.02

Wysokość opłat za cały turnus:

50 zł za opiekę

50 zł za wyżywienie

Płatne na osobne konta

- Numer konta, na który należy dokonać opłaty za opiekę:

 66 1030 1508 0000 0005 5099 7002

- Numer konta, na który należy dokonać opłaty za wyżywienie:

50 1030 1508 0000 0005 5099 7096

W tytule obu przelewów prosimy podać:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Zima w mieście
  3. Który turnus – 1 turnus 10-14.02 lub 2 turnus 17-21.02

Opłaty za żywienie i opiekę należy dokonać w terminie

24.01 g. 13.00– 31.01 g. 16.00

W tym też terminie należy złożyć potwierdzenie opłat oraz kartę kwalifikacyjną w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Dzieci będą podzielone na cztery grupy według wieku.

Planowane wyjścia: basen, lodowisko, kluby kultury. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany w późniejszym terminie 5.02

Dzieci będą podzielone na cztery grupy według wieku.

 

HARMONOGRAM ZAPISÓW DO AKCJI "ZIMA W MIEŚCIE" 2020

Data

Etap zapisów/czynności kandydata

od

do

14 stycznia
godzina 12.00

21 stycznia
godzina 12.00

Rejestracja(logowanie się) w systemie kandydatów

24 stycznia
godzina 13.00

Informacja o kandydatach zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

24 stycznia
godzina 13.00

31 stycznia
godzina 15.00

Pobranie z systemu karty kwalifikacyjnej do każdej szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany
Dokonanie opłaty za opiekę i żywienie

24 stycznia
godzina 14.00

31 stycznia
godzina 16.00

Potwierdzanie woli udziału w Akcji Zima w Mieście 2020, w każdej szkole podstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie:
- karty kwalifikacyjnej
- potwierdzenia opłaty za żywienie lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat
Potwierdzenie woli jest warunkiem udziału w Akcji (karta jest na jeden turnus)

W przypadku zapisu na dwa turnusy należy pobrać dwie karty.

3 lutego
 godzina 13.00

Informacja o kandydatach, którzy potwierdzili wolę udziału.
Ostateczną decyzję o przyjęciu do Akcji podejmuje organizator wypoczynku

3 lutego
godzina 16.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

 

Data dodania: 2020-01-14 10:32:59
Data edycji: 2020-01-27 08:13:41
Ilość wyświetleń: 254
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook